TABEYO SUSHI
1 Miso Shiru
Sojapaste mit Tofu, Algen, Lauch
2 €
2 Nameko Shiru
Sojapaste mit Pilz,Tofu & Lauch
2,5 €
3 Sake Shiru
Sojapaste mit Lachs & Lauch
3,2 €